Nauka i wychowanie - Archiwum

13 maj 2017

Charakter jako cel wychowania cz. 10

Wpłynęło to głęboko na całość kultury duchowej współczesności, odebrało jej jedność i zwartość i siłę, obniżyło jednostkę i poziom społecznego życia. Estetyka usiłowała zastąpić etykę, a poczucie piękna wiaro w sens i wartość bytu. Rozum nie może stworzyć ontologii, która nie była by pianą na fali życia, a jeżeli kogo nie przekonało o tym wiekowo […]
13 maj 2017

Charakter jako cel wychowania cz. 9

Niesłusznym jest urzędowe oddzielanie systemu wierzeń od nauki. Wiara jest i w nauce, ale tak samo jak filozofia ogarnia swym duchem całość nauk i tkwi w każdej z nich, a jednocześnie ma swoje oddzielne zagadnienia, tak też i wiara ma swoje sanktuarium, gdzie jest cała dusza ludzka nie zaś sam rozum ani woła sama. Każdy, […]
13 maj 2017

Charakter jako cel wychowania cz. 8

Jesteśmy nie dla tego, że myślimy lub chcemy i dążymy, lecz dla tego, że i myślimy, i chcemy i czujemy, i dążymy, doświadczamy trudności i oporów, bólu i radości i mamy bliźnich oraz otoczenie społeczne, które wszystko to w nas potwierdza i z nami podziela. Myśl nasza w pierwotnym, bezpośrednim fakcie życia wyseparowuje oddzielne jego […]
13 maj 2017

Charakter jako cel wychowania cz. 7

Rozum ludzki, jak to już zaczęto przekonywać się od czasów Nume’a i Kanta, ma ograniczoną sferę zastosowania, a poddawanie się bierne temu, co jest silniejsze, sprowadza człowieka znowu do roli niższego organizmu. Rozum może dać środki i narzędzia do wykonania planu życia zarówno indywidualnego jak zbiorowego. Bierze dzięki temu udział w konstrukcji tego planu, nie […]
13 maj 2017

Charakter jako cel wychowania cz. 6

Takie zharmonizowanie jest konieczne Już z biologicznego punktu widzenia, gdyż organizm każdy, który się chce ostać na powierzchni ziemi, musi przedstawiać pewną jedność funkcyj. Dziś często spotykamy owe potworki Empedoklesa, tak różnorodne, a przede wszystkim przejściowe próby nieskończenie płodnej matki – przyrody. Istnienie tych  potworków psychicznych w coraz większej liczbie Jest powodem myślenia o kształceniu […]
13 maj 2017

Charakter jako cel wychowania cz. 5

Stało się to w przeciągu wieku XIX-go, a stało z niebywałą szybkością, dano zrozumieć, że praca rolnika jest więcej skupiona, spokojniejsza i mniej denerwująca, absorbująca, niż odpowiedzialna praca w biurach, fabrykach i wszelkich urzędach. Zależność od przyrody posiada inne cechy, niż zależność od ludzi, od chwili i stworzonych przez człowieka okoliczności. Częsta niepewność jutra, niwelacja […]
13 maj 2017

Charakter jako cel wychowania cz. 4

Życie nasze niema stylu, jest poprzerywaną, zygzakowatą drogą ludzi, przystosowujących się do chwilowych warunków, drogą bez stałości wewnętrznej i prawidłowości. Oto np. rzeczywistość bytu narodowego wskazuje dzisiaj mnóstwo obowiązków elementarnych, bo chodzi o przyszłość i nieprzerwaną nić polskiego żywota; a tu frazes się pleni, karierowiczostwo i handelek pracą i hasłami narodowymi, z kątów nawet zdrada […]
13 maj 2017

Charakter jako cel wychowania cz. 3

Ta rozlewna fala zainteresowania musi czerpać siłę żywą ze źródeł głębszych, powszechniejszych. Prawdą jest, że jednocześnie z zainteresowaniem się tym ruchem rozlegają się coraz głośniej i natarczywej skargi na brak ludzi z charakterem, na obniżenie kultury etycznej, szarzyznę celów i dróg ludzkich.  Skargi te nie są zwykłym narzekaniem, od początku świata  wygłaszanym przez urzędowych moralistów  […]
13 maj 2017

Charakter jako cel wychowania cz. 2

Nowość tego zagadnienia w dobie obecnej polega na tern, że zabrano się doń umiejętniej, że powstała specjalna gałąź psychologii pod nazwą psychologii indywidualnej (syntetycznej) czyli charakterologii, której zadaniem jest badanie i dokładny opis przejawów życia psychicznego poszczególnego człowieka nie ze względu na ich atomy psychiczne, lecz na ogólne, stałe ich cechy znamienne i odrębności. Pomimo, […]
13 maj 2017

Charakter jako cel wychowania cz. 1

Kształcenie charakteru stało się w dobie obecne jednym z najpopularniejszych postulatów wychowania. Czy to krytykując obecne metody wychowawcze, czy też stawiając dezyderaty na przyszłość, każdy uważa niemal za swój obowiązek bodaj wspomnieć o kształceniu charakteru. Co paro miesięcy literatura wzbogaca się nowym dziełem, dotyczącym kwestii omawianej, w pismach pedagogicznych nie schodzi ona z porządku dziennego, […]