Jednostka ciepła – kaloria

Jednostkę ciepła nazwano kalorią, od słowa łacińskiego „kalor”, które oznacza: ciepło, żar. Jest to taka ilość ciepła, która podnosi temperaturę 1 grama wody czystej o 1 stopień Celsjusza.

Z poprzedniego łatwo dojdziemy do wniosku, że dla ogrzania o 1“ C nie 1 gr., lecz 100 gr. wody trzeba byłoby zużyć sto razy więcej ciepła, czyli sto kalorii.

A gdyby 100 gr. miało być ogrzane o 10 stopni Celsjusza wyżej od tej temperatury, którą obecnie posiada, ile trzeba byłoby mu dostarczyć kalorii ciepła? Dla podniesienia temperatury 100 gr. o 1 stopień – potrzeba 100 kalorii. Gdy zaś temperatura 100 gr. ma być podwyższona nie o 1 stopień, a o całe 10, czyli dziesięć razy więcej niż przy poprzednim założeniu, to koniecznym tu będzie otrzymanie przez wodę także 10 razy większej ilości ciepła niż dla ogrzania 100 gr. o 1 stopień, czyli całych 1000 kalorii.

Jeśli dla ogrzania 1 gr. wody o 1 stopień Celsjusza powyżej jego temperatury początkowej potrzebna jest ilość ciepła, zwana kalorią, to jeden gram wody, ostygając o 1 stopień Celsjusza, musi stracić również jedną kalorię, to znaczy, iż ciała, (np. otaczające powietrze) wywołujące jego ostyganie, muszą mu zabrać właśnie jedną kalorię ciepła dla wywołania wzmiankowanego obniżenia temperatury.