Wpływ wysokiego ciepła właściwego wody na klimat

Zwykłe skały mają ciepło właściwe ze 4 razy mniejsze, niż woda, więc dla ogrzania się do tej samej temperatury (przy jednakowych ilościach na wagę) wymagają mniej ciepła, niż woda, a gdy dostaną taką samą jego ilość, (np. od słońca) co i woda, temperatura ich podwyższa się znaczniej, niż u wody. Dlatego też miejscowości, położone zdała od mórz, oceanów łub wielkich jezior, będąc poddane temu samemu promieniowaniu słonecznemu, co inne kraje, sąsiadujące z oceanem, mają temperatury lata znacznie wyższe a zimy ostrzejsze, bo ląd stały z powodu niedużego swego ciepła właściwego prędzej, niż woda, się ogrzewa do wyższej temperatury, lecz i prędzej stygnie.

Wpływ łagodzący wody w danym wypadku (z powodu jej dużego ciepła właściwego), jest jednym z głównych powodów, dla których klimat, tzw. morski, wysp lub wybrzeży tak bardzo się różni od klimatu kontynentalnego miejscowości, położonych w głębi rozległych lądów, a więc zdała od wielkich mórz.