Wychowanie a dziecko - Archiwum

14 kwi 2018

Temperament

Galen podejmując na nowo zagadnienie i poddając krytyce wspomniane we wcześniejszym poście klasyfikacje, sądzi, że w teorii czterech temperamentów tkwi błąd dwojaki: przede wszystkim nie uwzględnia ona temperamentu doskonałego, a dalej opuszcza temperamenty proste. Zdaniem jego, własności płynów zależą od czterech materialnych elementów, którym one odpowiadają (żółć biała przedstawia ogień, żółć czarna – ziemię itd.), […]
14 kwi 2018

Charakter

Zastanawiać się nad istotą charakteru zaczęto od dawna. Jeszcze w Grecji powstały dwie wybitne teorie charakteru. Ponieważ każdą rzecz zrozumieć można najlepiej wtedy, gdy się zapoznamy z jej rozwojem, genezą, przez to najwłaściwszą drogą wyrobienia sobie poglądu na istotę charakteru oraz podania określenia tego będzie droga historyczna. Tak bywa zawsze, gdy chodzi o zagadnienia głębokie […]