Ciepło - Archiwum

18 maj 2018

Przewodzenie ciepła

Przewodzenie ciepła w ciałach stałych W poprzednich wpisach nieraz mówiliśmy o ostyganiu lub ogrzewaniu się ciała czyli o wędrówce ciepła od jednego do drugiego ciała, nie zastanawiając się jednak nad tym, w jaki to sposób ta wędrówka odbywać się może. Obecnie, chcąc bliższe sobie wytworzyć wyobrażenie o sposobach tego przechodzenia ciepła od ciała do ciała, […]
24 kwi 2018

Temperatura i ilość ciepła

Ta sama ilość ciepła, mianowicie 1 kaloria, dostarczona 1 gr. wody, podniesie jego temperaturę o 1 stopień Celsjusza, przeciwnie udzielona 1 gramowi żelaza, (którego ciepło właściwe = 0,1) wywoła ogrzanie się jego o 10 stopni Celsjusza, czyli że jednakowo wielka ilość ciepła spowoduje powstanie różnych temperatur. Weźmy kawał żelaznej blachy i naczynie płaskie z wodą […]
24 kwi 2018

Wpływ wysokiego ciepła właściwego wody na klimat

Zwykłe skały mają ciepło właściwe ze 4 razy mniejsze, niż woda, więc dla ogrzania się do tej samej temperatury (przy jednakowych ilościach na wagę) wymagają mniej ciepła, niż woda, a gdy dostaną taką samą jego ilość, (np. od słońca) co i woda, temperatura ich podwyższa się znaczniej, niż u wody. Dlatego też miejscowości, położone zdała […]
24 kwi 2018

Ilość ciepła oddawana przez różne ciała ostygające

Chcąc lepiej poznać rozmaite zachowanie się ciał w zależności tylko od ich ciepła właściwego, rozważmy następujące doświadczenie. Bierzemy na wagę dwie równe ilości: wody i drobnych gwoździ żelaznych (po 100 gr.), następnie dwie większe zlewki, zawierające każda po 200 gr. wody o temperaturze pokojowej. Wspomniane 100 gr. żelaza ogrzewamy w następujący sposób: gwoździe, umieszczone w […]
24 kwi 2018

Ciepło właściwe

Dotąd była mowa o ogrzewaniu wody i o ilościach  kalorii na to zużywanych. A jak się zachowa w tym przypadku każde inne ciała w naturze? Czy wzięte w tych samych ilościach (na wagę), co i woda, będą wymagały dla podniesienia ich temperatury o jednakową ilość stopni równie wielkiej ilości kalorii? Odpowie nam na to doświadczenie, […]
24 kwi 2018

Jednostka ciepła – kaloria

Jednostkę ciepła nazwano kalorią, od słowa łacińskiego „kalor”, które oznacza: ciepło, żar. Jest to taka ilość ciepła, która podnosi temperaturę 1 grama wody czystej o 1 stopień Celsjusza. Z poprzedniego łatwo dojdziemy do wniosku, że dla ogrzania o 1“ C nie 1 gr., lecz 100 gr. wody trzeba byłoby zużyć sto razy więcej ciepła, czyli […]
24 kwi 2018

Ilość ciepła

Rozmaite ilości ciepła Do zlewki lub kolbki z cienkiego szkła nabraliśmy 100 gr. wody o temperaturze pokojowej, którą przy pomocy termometru Celsjusza dokładnie wyznaczamy i zapisujemy. Następnie stawiamy to naczynie z wodą na siatce żelaznej i zaczynamy ogrzewać je palnikiem spirytusowym, badając np. co minuta temperaturę w ciągu jakiegoś niedługiego czasu (5 – 10 minut). […]
23 kwi 2018

Znaczenie wyjątkowej rozszerzalności wody

Fakt, że woda w 4 stopniach Celsjusza ma najmniejszą objętość, a więc największy ciężar właściwy, wiąże się z bardzo ważnym i ciekawym zachowaniem się jej w naturze w pewnych porach roku. Wyobraźmy sobie głębszy staw lub jezioro. Minęło lato, nastaje jesień a wraz z nią coraz chłodniejsze dnie, a Szczególniej noce. Woda w jeziorze stygnąć […]
18 lip 2017

Wyjątkowa rozszerzalność wody cz. 2

Cóż potem zachodzi? Termometr dolny wskazuje ciągle 4”C, ale w górnym zaczyna teraz temperatura wyraźnie opadać, dochodzi do 4”C i obniża się jeszcze dalej, osiągając nawet wartość 0”C, o ile doświadczenie dłużej wykonywać będziemy, dbając również o nowe zapasy mieszaniny mrożącej. Temperatura termometru dolnego i nadal pozostaje po dawnemu równą 4”C. Dlaczegóż woda o temperaturze […]
18 lip 2017

Wyjątkowa rozszerzalność wody cz. 1

Zdawać by się mogło, że woda, jak wiele innych ciał w naturę, w miarę oziębiania będzie się stale kurczyć. Okazuje się jednak, że podczas ostygania woda w pewnych granicach temperatur zajmuje stanowisko zgoła wyjątkowe W porównaniu z całym szeregiem ciał innych. Doświadczenie, niżej podane, pozwoli nam poznać tę jej własność. Wyobraźmy sobie naczynie szklane w […]