Zmiana ciężaru właściwego ciał pod wpływem ciepła cz. 2

Wnosimy więc, że ciężar właściwy ciał zmienia się razem z ich temperaturą: maleje, gdy ona wrasta i powiększa się, kiedy ta się obniża. Szczególnie wyraźnie występuje ta zmiana ciężaru właściwego u gazów. Dla przekonania się o tej zmienności ciężaru właściwego, wywołanej zniżką lub zwyżką temperatury, zróbmy następujące bardzo proste doświadczenie.

Bierzemy pustą suchą kolbę o pojemności około litra (lepiej z dnem okrągłym) i, ciągle nią poruszając nad palnikiem, ogrzewamy dosyć silnie, przez co część powietrza z kolby wypędzimy; następnie, zatkawszy kolbę szczelnym korkiem gumowym, równoważymy ją na czułej wadze. W ten sposób zważymy razem z kolbą i gorące powietrze, w niej zawarte.

Teraz, zdjąwszy kolbę z wagi, wyjmujemy korek i czekamy, aż kolba całkowicie ostygnie. Gdy to nastąpi, wkładamy korek z powrotem do flaszki i stawiamy ją znowuż na talerzyku wagi. Cóż się zmieniło?

Kolba stała się cięższą. Dlaczego? Bo obecnie do kolby wróciła ta część powietrza, którą poprzednio przez ogrzewanie usunęliśmy. Tak więc powietrze (o pokojowej temperaturze) jest cięższe od poprzedniego gorącego, czyli ciężar właściwy gazu zmienił się razem z jego temperaturą.