Termometr cz. 2

A więc, jak dla określania ciężarów ciał nie wystarczy je brać do ręki i oceniać ich wielkość według wysiłku naszych mięśni, ale niezbędnym jest w takich razach uciec się do pomocy przyrządu, zwanego wagą, tak samo i przy wyznaczaniu temperatury potrzebnym i niezastąpionym okazuje się termometr, który już nie narazi nas na takie nieporozumienia, o jakich przed chwilą była mowa.

A cóż to jest termometr? Jest to tylko rurka z podziałką, zakończona kuleczką, lub wydłużoną bańką i wypełniona częściowo płynem, często rtęcią lub spirytusem zabarwionym. Zmiany objętości cieczy, zawartej w termometrze, jak wiemy z poprzedniego, mogą nastąpić tylko z powodu zmian temperatury termometru i ciał, które go w danej chwili otaczają, Właśnie takie zmiany objętości rtęci lub innego płynu w termometrze pozwalają nam wyznaczyć temperaturę i zaobserwować w przeciągu jakiegoś czasu, czy ona wzrasta, czy też się obniża.