Sporządzenie skali cz. 3

W naukowych badaniach zwykle jest używany termometr Celsjusza, a w życiu codziennym, np. u nas, przeważnie termometr Roaumura.

Z poprzedniego widać, że stopnie Roaumura i Celsjusza nie są jednakowo wielkie, mianowicie, pierwsze większe od drugich. Skoro 80 stopni Roaumura odpowiada 100 stopniom Celsjusza, to jednemu stopniowi Roaumura odpowiada czyli 4 stopni Celsjusza i odwrotnie, jeden stopień Celsjusza równa się stopnia Roaumura. Te zależności musimy wziąć pod uwagę, jeśli temperaturę jakiegokolwiek ciała, wyznaczoną za pomocą jednego z tych termometrów, będziemy chcieli zamienić na stopnie drugiego.

Tak więc umieszczony w parze wody wrzącej termometr Celsjusza będzie wskazywał 100 stopni, gdy obok niego znajdujący się termometr Roaumura tylko 80.

Istnieją jednak temperatury wyższe od temperatury wrzącej wody, które przecież można jeszcze zbadać przy pomocy termometru; również i podczas mrozów mamy temperatury znacznie niższe od temperatury w czasie odwilży (topnienie lodu). Skąd więc bierzemy skalę do ich wyznaczenia?

W tym celu takie same działki, jakie wypadły na termometrze pomiędzy punktami stałymi, odkładamy powyżej i poniżej tych punktów, odpowiednio je numerując.