24 Kwi 2018

Ilość ciepła oddawana przez różne ciała ostygające

Chcąc lepiej poznać rozmaite zachowanie się ciał w zależności tylko od ich ciepła właściwego, rozważmy następujące doświadczenie. Bierzemy na wagę dwie równe ilości: wody i drobnych gwoździ żelaznych (po 100 gr.), następnie dwie większe zlewki, zawierające każda po 200 gr. wody o temperaturze pokojowej. Wspomniane 100 gr. żelaza ogrzewamy w następujący sposób: gwoździe, umieszczone w […]
24 Kwi 2018

Ciepło właściwe

Dotąd była mowa o ogrzewaniu wody i o ilościach  kalorii na to zużywanych. A jak się zachowa w tym przypadku każde inne ciała w naturze? Czy wzięte w tych samych ilościach (na wagę), co i woda, będą wymagały dla podniesienia ich temperatury o jednakową ilość stopni równie wielkiej ilości kalorii? Odpowie nam na to doświadczenie, […]
24 Kwi 2018

Jednostka ciepła – kaloria

Jednostkę ciepła nazwano kalorią, od słowa łacińskiego „kalor”, które oznacza: ciepło, żar. Jest to taka ilość ciepła, która podnosi temperaturę 1 grama wody czystej o 1 stopień Celsjusza. Z poprzedniego łatwo dojdziemy do wniosku, że dla ogrzania o 1“ C nie 1 gr., lecz 100 gr. wody trzeba byłoby zużyć sto razy więcej ciepła, czyli […]
24 Kwi 2018

Ilość ciepła

Rozmaite ilości ciepła Do zlewki lub kolbki z cienkiego szkła nabraliśmy 100 gr. wody o temperaturze pokojowej, którą przy pomocy termometru Celsjusza dokładnie wyznaczamy i zapisujemy. Następnie stawiamy to naczynie z wodą na siatce żelaznej i zaczynamy ogrzewać je palnikiem spirytusowym, badając np. co minuta temperaturę w ciągu jakiegoś niedługiego czasu (5 – 10 minut). […]
23 Kwi 2018

Znaczenie wyjątkowej rozszerzalności wody

Fakt, że woda w 4 stopniach Celsjusza ma najmniejszą objętość, a więc największy ciężar właściwy, wiąże się z bardzo ważnym i ciekawym zachowaniem się jej w naturze w pewnych porach roku. Wyobraźmy sobie głębszy staw lub jezioro. Minęło lato, nastaje jesień a wraz z nią coraz chłodniejsze dnie, a Szczególniej noce. Woda w jeziorze stygnąć […]
14 Kwi 2018

Temperament

Galen podejmując na nowo zagadnienie i poddając krytyce wspomniane we wcześniejszym poście klasyfikacje, sądzi, że w teorii czterech temperamentów tkwi błąd dwojaki: przede wszystkim nie uwzględnia ona temperamentu doskonałego, a dalej opuszcza temperamenty proste. Zdaniem jego, własności płynów zależą od czterech materialnych elementów, którym one odpowiadają (żółć biała przedstawia ogień, żółć czarna – ziemię itd.), […]
14 Kwi 2018

Charakter

Zastanawiać się nad istotą charakteru zaczęto od dawna. Jeszcze w Grecji powstały dwie wybitne teorie charakteru. Ponieważ każdą rzecz zrozumieć można najlepiej wtedy, gdy się zapoznamy z jej rozwojem, genezą, przez to najwłaściwszą drogą wyrobienia sobie poglądu na istotę charakteru oraz podania określenia tego będzie droga historyczna. Tak bywa zawsze, gdy chodzi o zagadnienia głębokie […]
21 Mar 2018

Materiał wychowania cz. 1

Ażeby dobrze wykonywać jakąś pracę, musimy nie tylko jasno zdawać sobie sprawę z celu, do którego dążymy, lecz znać materiał, z którym mamy do czynienia, oraz wartość środków i narzędzi, którymi się posługujemy. Materiałem pracy wychowawczej jest natura dziecka. Od właściwości tego materiału zależy, czy i w jakim stopniu cel nasz osiągnąć zdołamy, oraz jakimi […]
21 Mar 2018

Cel wychowania cz. 21

Z drugiej znów strony przyznać trzeba, że gruntowne i na szeroką skalę przeprowadzone reformy wychowawcze możliwe są tylko w pewnych społecznych warunkach, że zewnętrzne urządzenia i odpowiadający im nastrój ogółu krępują, paczą i krzyżują usiłowania najlepiej myślących wychowawców. Nawet domowe wychowanie, nie mówiąc o publicznym inaczej musi wyglądać w kraju nieograniczonej indywidualnej wolności i prywatnej […]
18 Lip 2017

Wyjątkowa rozszerzalność wody cz. 2

Cóż potem zachodzi? Termometr dolny wskazuje ciągle 4”C, ale w górnym zaczyna teraz temperatura wyraźnie opadać, dochodzi do 4”C i obniża się jeszcze dalej, osiągając nawet wartość 0”C, o ile doświadczenie dłużej wykonywać będziemy, dbając również o nowe zapasy mieszaniny mrożącej. Temperatura termometru dolnego i nadal pozostaje po dawnemu równą 4”C. Dlaczegóż woda o temperaturze […]