Cel wychowania cz. 20

Z takiego określenia wychowawczych zadań wynika, że dobrym wychowawcą może być tylko ten, kto, ile możności, jak najlepiej rozumie przeobrażenia, jakie ludzkość przechodziła w ciągu swej historycznej przeszłości, jak najjaśniej zdaje sobie sprawę z tych, jakie się jego oczach dokonywają i na przyszłość przygotowują. Znajomość przeszłości, dokładne orientowanie się w teraźniejszości, a wzrok zwrócony w przyszłość oto niezbędne kwalifikacje dobrego wychowawcy. Dla tego nie może dobrze wychowywać ten, kogo poza wychowywaniem dziećmi nic nie interesuje. Cele wychowawcze są celami ogólno – ludzkimi. Wychowanie takie, jak my je nazywamy, jest funkcją społeczną w najpełniejszym znaczeniu tego wyrazu i dla tego kwestii wychowawczych nie można rozstrzygać w oderwaniu od jakichkolwiek innych ważnych kwestii życiowych.

Stworzenie nowych ludzi, aby oni mogli nowe ideały w życie wcielić, jest to przeprowadzanie reform społecznych od korzenia i zapewnienie im trwałej podstawy. To też możemy przyznać słuszność Ićllen Key, gdy silnie akcentuje, że mimo wszelkie zewnętrzne przeobrażenia nic się w gruncie rzeczy nie zmieni, póki ludzie zostaną ci sami i tacy sami.